Quy đinh về cách thức đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

10:54 30/07/2019

Quy đinh về cách thức đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu có hiệu lực từ ngày 01/11/2107 đưa ra quy định bắt buộc cơ sở có hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng (nhà hàng, quán ăn, khách sạn…) phải có Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Theo đó, nếu không thực hiện quy định này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy sản phẩm rượu vi phạm. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm giấy phép kinh doanh rượu, Công ty tư vấn Lawkey cung cấp tới Quý khách hàng những thông tin về cách thức Đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho các nhà hàng, quán ăn,… như sau:

1. Đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ dựa theo cơ sở

 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

 • Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

 • Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Đơn đề nghị Đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh

 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu

 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

3. Những yêu cầu về giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Để thực hiện Đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, Doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên giấy phép Đăng ký kinh doanh

 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về Phòng cháy chữa cháy, Bảo vệ môi trường theo quy định

 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, có tài liệu chứng minh thuê địa điểm hoặc giấy tờ nhà đất

 • Rượu phải được cung cấp bởi thương nhân có giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu

 • Đáp ứng yêu cầu An toàn thực phẩm đối với rượu bán tiêu dùng tại chỗ.