Thủ tục giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự?

03:59 06/04/2020

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự? Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định chi tiết về thủ tục giải quyết vụ án dân sự và việc dân sự. Cụ thể như sau

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự?

 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định chi tiết về thủ tục giải quyết vụ  án dân sự và việc dân sự. Cụ thể như sau

Việc dân sự

Vụ án dân sự

Gửi đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến tòa án có thẩm quyền (kèm tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp)

Nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại TA hoặc qua bưu điện (cổng thông tin điện tử) và ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đc đơn khởi kiện

Thủ tục nhận và xử lý yêu cầu của tòa án:

-       Nếu đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung thì thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu

-       Trường hợp đơn yêu cầu đầy đủ nội dung thì thẩm phán thông báo người yêu cầu nộp lệ phí trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đc thông báo

Xem xét đơn khởi kiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn. Trong thời hạn 5 ngày làm việc phải xem xét và thông báo cho người khởi kiện:

-         Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết => thụ lý

-         Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của TA khác => chuyển đơn kiện cho TA có thẩm quyền + báo cho người khởi kiện

-         Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trả lại đơn khởi kiện

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu : trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, tòa án thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VKS cùng cấp về việc tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu

Hòa giải:

Trong thời hạn chuẩn bị XXST VA, TA tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án trừ những vụ án không được/không cần hòa giải.

-         Hòa giải thành: hết 7 ngày, 2 bân k ý kiến => chấp nhận hòa giải

-         Trong 5 ngày làm việc kể từ khi ra quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự, TA phải gửi quyết định đó cho các đương sự và VKS cùng cấp.

Chuẩn bị xét đơn yêu cầu:

Thời hạn là 1 tháng kể từ ngày TA thụ lý đơn yêu cầu trừ trường hợp BLTTDS có quy định khác.

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, TA ra quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự

Chuẩn bị và XX sơ thẩm:

Thời gian chuẩn bị k quá 4 tháng (hoặc 6 tháng với trường hợp đặc thù)

Trong thời hạn 1 tháng  kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, TA phải mở phiên tòa, trong trường hợp có lý do chính đánh thì là 2 tháng

Tòa án mở phiên họp để giải quyết việc dân sự: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp

Mở phiên tòa

 

Trên đây là nội dung về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự và việc dân sự theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn pháp lý, thủ tục thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.