PVS ước lãi 600 tỷ đồng nửa đầu năm 2017, thực hiện 86% kế hoạch năm

0
743
Doanh thu và LNTT của PVS ước tính đạt lần lượt 7.600 tỷ đồng và 600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017.

Ngày 11/07/2017, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC (PVS: HNX) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo, doanh thu hợp nhất ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 của toàn Tổng công ty là 7.600 tỷ đồng, đạt 154% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và bằng 59% kế hoạch cả năm nhưng giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 226% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017, bằng 86% kế hoạch cả năm và giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay, nửa cuối 2017, Tổng công ty cần đạt mức doanh thu 5.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, PVS dự kiến dành hơn 355 tỷ đồng để chia cổ tức tỷ lệ 7% và tăng vốn điều lệ từ 4.467 tỷ đồng lên 5.896 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 31,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (7%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cũng trong Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã xem xét và ban hành Nghị quyết giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 23 lượt cán bộ các chức danh do Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật quản lý đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ do các công ty, đơn vị thành viên quản lý.

VietBao.vn

Nguồn: vietbao.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here